TUT vượt trình tạo mã trong 5s | Không nhận được mã | Toàn Siêu Nhân Blog

TUT vượt trình tạo mã trong 5s | Không nhận được mã | Toàn Siêu Nhân Blog


***Chuẩn bị :   

  • Nick bị trình tạo mã
  • Số điện thoại nhận mã của trình tạo mã
  • Số điện thoại vẫn còn sử dụng 

***Tiến hành :   

Bước 1 :
Dùng SĐT trong nick cài trình tạo mã đó tiến hành đăng ký nick mới như bình thường

Bước 2 : Xác nhận luôn SĐT đó vào nick mới nhé

Bước 3 : Sau khi xác nhận sms vào nick mới, ta quay lại nick bị trình tạo mã
  • Thì chúc mừng nick đã tự động tắt trình tạo mã rồi nhé !
  • Nếu nick vẫn dính trình tạo mã, thì các bạn nhớ để ý điện thoại và sẽ có mã gửi về nhé.
Xem chi tiết tại : https://youtu.be/LHaHkTXH1Os

Viết bình luận (2)
Xếp theo