Share PSD Mockup "Sad Phone" | PSD Ảnh nổi bật | TOÀN SIÊU NHÂN

Share PSD Mockup "Sad Phone" | PSD Ảnh nổi bật | TOÀN SIÊU NHÂN

Demo :
Liên Hệ    DOWNLOAD

Hướng dẫn sử dụng :
Bước 1 : Vào ứng dụng Facebook trên Smartphone của bạn, chuyển đến trang cá nhân rồi chụp lại ảnh màn hình.
Bước 2 : Gửi ảnh vừa chụp qua messenger, hay làm gì miễn sao chuyển sang máy tính của bạn là được !
Bước 3 : Bật file PSD Mockup lên, tìm layer "Dán screen ở đây" 
Bước 4 : Click chuột phải vào giữa layer đó, tìm dòng "Edit Contents" và nhấn vào đó.
Bước 5 : Xóa ảnh gốc đi, và nhấn vào "File" chọn "Place..."
Bước 6 : Chọn đường dẫn đến hình ảnh ta chụp bằng Smartphone và nhấn Place
Bước 7 : Nhấn Enter và click dấu [x] rồi chọn Yes 
=> Xong và hãy Save lại thành quả :D


Vui lòng ghi nguồn : Toàn Siêu Nhân khi copy & Reup

Viết bình luận (0)
Xếp theo