TUT Unlock FAQ 723 - 5 Phút Nhả | TOÀN SIÊU NHÂN

TUT Unlock FAQ 723 - 5 Phút Nhả | TOÀN SIÊU NHÂN


   ***Chuẩn bị :   
+ 1 CMND chụp cả 2 mặt (Trùng thông tin với nick)
+ Tiện ích Fake IP : Anonymox


   ***Tiến hành :   
Bước 1: Đổi ngôn ngữ Facebook sang English(UK) và vào Anonymox chọn IP NL (Hà Lan)

Bước 2: Vào Link 339 : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Điền Email và Upload CMND ban đầu chuẩn bị lên.
Bước 3: Giữ nguyên IP vào tiếp link 907 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 

Bước 4: Tắt toàn bộ vào gmail hóng 5 - 30p Mark rep nick về :D (Demo reply như dưới)
TUT viết bởi #Nguyễn Hữu Toàn - Vui lòng ghi nguồn khi sao chép & Reup

Viết bình luận (7)
Xếp theo